Általános üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
ÉRVÉNYESSÉG:
Ajánlataink, illetve szállításaink, valamint egyéb szolgáltatásaink esetén az általános üzleti feltételeink a mérvadóak, melyet a vevők a megrendeléssel vagy az áru átvételével elfogadnak. Ezek érvényesek minden jövőbeli ügyletre is. A vevő ezekhez fűzött kiegészítései, vagy ettől való eltérést nem veszünk figyelembe, akkor sem, ha ezeknek nem mondunk ellent. Ajánlataink csak cégek részére érvényesek, ezért (B2B) a lemondási, vagy visszalépési lehetőség kizárt.

MEGRENDELÉSEK
Minden kiajánlás, a képviselők által kiadott is csak a megrendelés írásos visszaigazolása után lesz érvényes. Azonnali szállítás esetén a számla szolgál igazolásként. Az ajánlatok árazásánál a tévedés lehetősége fenntartva.

A műszaki tartalom és a forma változásának jogát fenntartjuk, amennyiben az a megrendelt áru célját és használhatóságát alapvetően nem befolyásolja. A különböző anyagokban és weboldalakon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek azok változtatásának jogát fenntartjuk

SZÁLLÍTÁS
Az eladás alapvetően a budapesti raktárból érvényes. Minden kiszállítás a vevő költségére és kockázatára történik. A szállítás módjának jogát fenntartjuk. A késedelmes szállításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Minden változás esetén a vevő és eladó viszonyában, fizetési fennakadások, fizetés leállítása, fizetési késedelem,  haláleset, megszűnés, a tulajdoni viszonyok megváltozása vagy átruházása, az eladót feljogosítják, hogy az üzlettől indoklás nélkül visszalépjen. Jogosult az eladó az üzlettől visszalépni, ha a vevő fizetési készségével szemben fenntartásai vannak, illetve a vevő az előre fizetést megtagadja, ebben az esetben a szállítás meg nem történése miatt kárigény nem merülhet fel.

SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT:
Sérült csomagolású, vagy sérült áru csak akkor vehető át a szállítótól, ha ennek tényét a szállítási okmányokon rögzítették és a szállító azt elismerte. Amennyiben az nem történik meg az ebből erdő károkat kizárólag a vevő viseli.

VISSZAHÍVÁS/ VISSZAVÉTEL:
Az átvételi időpont lejárta után az eladónak jogában áll a szállítmányt visszahívni, és az árut részben vagy egészben visszaszállítani, ez arra is vonatkozik, ha a vevő nem vagy részlegesen fizet, illetve fizetési elmaradásban van. Ebben az esetben a szállító jogosúlt a felmerülő költségeket a vevőnek kiszámlázni.

TULAJDONLÁSI JOG:
Az áru teljes kifizetésig az eladó tulajdonát képezi, ez vonatkozik a leszállított és szállítandó árura is. Az áru feletti rendelkezési jog nem átruházható, az áru zálogba vagy értékbiztosításként nem adható annak teljes kifizetéséig az eladó hozzájárulása nélkül.

SZÁLLÍTÁS
Az áruk megfelelő csomagolásban az általunk megbízott szállítóval kerülnek kiszállításra. Tekercses spirálok csomagként való feladása esetén, ez minden esetben a vevő kockázatára történik. Szállítási módtól függően a tekercselés vagy a tekercsdob sérülhet ez problémát okozhat a feldolgozásnál automata berendezéseken. Ilyen esetekben a csere vagy visszavétel ki van zárva!

ÁRAK
A megadott árak Forintban (HUF) ÁFA nélkül értendők!

FIZETÉSI FELTÉTELEK:
Amennyiben más megállapodás nem történik a számla kiegyenlítése átadáskor esedékes. Amennyiben a vevő a fizetési megállapodásokat nem tartja be, vagy a tulajdoni viszonyokban változás történik a számla kiegyenlítése azonnal esedékessé válik. Erről az eladó saját hatáskörében dönt, anélkül hogy a fizetés esedékességét indokolnia kellene, a vevői kifogások ezen esetben kizártak.

KOMPENZÁLÁSI TILALOM:
A vevő nem jogosult az eladó számlájával szemben követelést benyújtani, illetve az akár részösszeggel vagy ellenszámlával csökkenteni. A számla fizetésének visszatartása esetén az eladó jogosúlt a mindenkori hatályos rendelkezéseknek megfelelő késedelmi kamatot felszámolni, illetve az ebből adódó költségeit az EU normáinak megfelelően a vevő felé érvényesíteni.

SZAVATOSÁG:
Amennyiben hiányosság merülne fel, úgy szállító ezt javítással vagy alkatrész pótlással orvosolja. Az áru visszaküldését eladóval minden esetben egyeztetni kell, ellenkező esetben eladó megtagadhatja a visszavételt. A pótlás vagy javítás költsége az eladót terheli, kivéve annak a plusz költségét, ha az áru már más helyen van, mint ahová eredetileg szállították, a z ezekből adódó költségeket szállító jogosult felszámolni. Amennyiben a hiány másodjára sem megszüntethető, lehetséges az ár csökkentése, vagy a megállapodás visszavonása. A vevő kötelessége a hiányosságot haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő 2 héten belül jelenteni, ellenkező esetben a szavatossági kötelezettség megszűnik. Nem áll fenn a kötelezettség, ha a terméken változtatásokat hajtottak végre. Olyan kellékanyagot használtak, mely az előírásoknak nem megfelelő, illetve a kezelés és karbantartás nem szakszerű volt. A normál használatból eredő elhasználódásra nem terjed ki a szavatosság. Az eladó szavatossági kötelezettsége a szállítástól számított 12 hónap.

KÁRTÉRÍTÉS
Csak 10%-os áruértéket meghaladó és különösen hanyag magatartásból eredő hiányosságok esetén élhet a vevő kártérítési követeléssel, hiányos vagy késedelmes szállítás esetén. A kártérítési igény 12 hónap elteltével minden esetben megszűnik. Hibás gépek esetén a vevő nem támaszthat igényt kártérítésre vagy cseregépre a törvényes javítási idő betartása esetén. Amennyiben az általunk eladott árut a kereskedő harmadik fél részére értékesíti külföldre, abban az esetben is a magyarországi rendelkezések  érvényesek. Harmadik fél által támasztott igények csak a viszonteladón keresztül érvényesíthetők.

HATÁLYVESZTÉS:
Amennyiben a megállapodás egyes pontjai hatályukat vesztik, vagy kivitelezhetetlenek a szerződés lezárta után,  a megállapodás többi része ettől még érintetlen marad. A hatályát vesztet vagy kivitelezhetetlen pontok helyére azok a rendelkezések lépnek, melyek jogerőre emelkednek vagy kivitelezhetővé válnak, és melyek az eredetihez a legközelebb állnak és a célnak a leginkább megfelelnek.